Flyktingrelaterade kostnader och intäkter?

Vi hjälper er med uppföljning, nulägesanalyser samt att prognostisera / planera era kostnader, intäkter och insatser!