God upplevd
kvalitet och
effektivt resursutnyttjande

Brukarundersökningar med fokus på trygghet, bemötande och inflytande