Välkommen på webinarserie om Kuben & AI inom socialtjänsten

Under våren kommer vi på Ensolution att genomföra en serie av webinar om Kuben och våra AI-modeller inom socialtjänsten. Varmt välkommen att anmäla dig till ett eller flera av webinaren!

Läs mer om varje tillfälle och anmäl dig längre ner på sidan.

Information

Alla webinaren är kostnadsfria och sker digitalt. Länkarna skickas ut någon dag innan sändning.

Datadrivna AI-modeller inom vård och omsorg och socialtjänst
27 Mars
| Kl. 08.15-09.00

Upptäck Ensolution och AI:s potential för att skapa effektivare och förbättrad vård! Vi utforskar datadriven AI och dess tillämpningar inom socialtjänst. Inledningsvis gör vi en trendspaning om vad som händer inom AI inom svensk vård och omsorg och hur det kan förbättra vården. Vi fokuserar sedan på datadrivna AI-modeller, prediktiv modellering och avvikelseidentifiering för att förutse behov och höja vården till nya nivåer. Vi visar även praktiska exempel på hur AI kan optimera bemanning, välja rätt patienter för förebyggande insatser och säkerställa att brukarnas behov tillgodoses. Likaså hur AI kan användas inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, och avvikelseanalys inom socialtjänsten. Avslutningsvis delar vi konkreta steg för att implementera AI.

Fördjupning hemtjänst tillsammans med ”årets kvalitetskommun” Höganäs
18 April | Kl. 10.30-12.00

I detta webinar fördjupar vi oss i äldreomsorgen i allmänhet och hemtjänsten i synnerhet. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter som finns idag. Vi får även besök av Viweca Thoreson, socialchef på socialförvaltningen och VD på Höganäs Omsorg AB, som berättar om hur Höganäs infört en behovsbaserad resursfördelningsmodell för bla. hemvården och hur kommunen samtidigt fick utmärkelsen årets kvalitetskommun med motiveringen: ”… en kommun som med fokus på resultat och effektivitet, levererar hög kvalitet till medborgare …Man utmärker sig särskilt väl inom omsorgsområdet”.

Bemanningsekonomi och schemaläggning, bostad med särskild service
8 Maj | Kl. 08.00-09.00

Hur kan ert resursfördelningssystem överbrygga eventuella glapp mellan resursfördelningen och brukarnas behov? Hur säkerställer vi att vi använder våra resurser effektivt och inte dubbelbemannar i daglig verksamhet när brukarna är hemma i sin bostad? Bor våra brukare rätt idag eller finns det personer i våra verksamheter som har möjlighet till en boendekarriär? Vi fokuserar på aktuella frågeställningar inom område funktionsstöd och primärt insatsen bostad med särskild service. Vi gästas av schemaspecialisterna på Schemagi och berättar hur bemanningstalen från Kuben kan omsättas till en resurseffektiv bemanning med scheman som håller såväl för brukare som för personal.

Bemanningsekonomi och schemaläggning, särskilt boende
29 Maj | Kl. 08.00-09.00

I detta webinar är fokus särskilt boende, där bemanningen är komplex och ofta blir statisk över tid. Likaså kan det vara en utmaning att matcha brukarnas behov med ett fungerande schema för personalen. Behovsbaserad resursfördelning i kombination med en effektiv schemastyrning ger förutsättningar för resurseffektiv bemanning där både brukare och personal beaktas. Vi får besök av schemaspecialisterna på Schemagi och berättar hur man med hjälp av Kubens behovsbedömningar och schemastyrning får fram scheman som håller; både förbrukare och för personal.

Anmäl dig här!

  • Välj ett webinar eller flera

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.