Välkommen på Ensolutions webinardag

Den 9 december anordnar Ensolution en webinardag där vi presenterar aktuella projekt inom tre olika verksamhetsområden. Under dagen kommer du kunna ta del av kundcase, goda exempel och vår framtagna AI-modell. 

Tid och plats

När: 9 december
Var: Digitalt via Teams

Program

Inställt | Kl. 10.00-11.00 | En jämlik hälso- och sjukvårdsverksamhet – Lärdomar från Göteborgs stad

Under 2020 genomförde Göteborgs stad ett arbete tillsammans med
Ensolution för att effektivt mäta och utvärdera de insatser som utförs inom
den kommunala hälso- och sjukvården. Staden genomförde bedömningar
av en majoritet av sina patienter, som låg till grund för en genomlysning
och ledde till flera intressanta upptäckter.

På detta webinar kommer Carin Bringestedt, avdelningschef Hälso- och
sjukvård i Göteborgs stad, beskriva bakgrunden till behovet att genomlysa
verksamheten, de erfarenheter som dragits samt hur verksamheten
kommer använda materialet i sitt fortsatta förändringsarbete.

Kl. 13.00-13.45 | Horisontell uppföljning – EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsinsatser

Att långsiktigt minska det ekonomiska biståndet är en komplex uppgift
för kommunen. För att lyckas krävs en samlad helhetsbild över flöden
och kostnader inom kommunens olika verksamheter. Hur ser det ut i din
kommun? Hur kan ni använda den samlade datan för att se kombinationer
och flöden som underlag för framtida beslut?

På detta webinar kommer vi att presentera vad EVA är och hur denna
nulägesanalys med flöden och resurser kan jämföras med andra
kommuner, vad projektet ger för resultat samt hur ett projekt genomförs.

Kl. 15.00-15.45 | Kuben inom hemtjänst – Ett mobilt verktyg för behovsbedömning enligt IBIC

Kuben sammanställer det totala behovet av hemtjänst som bygger på
individuella bedömningar. Detta ger en samlad bild över det totala
hemtjänstbehovet där systemstödet därefter översätter behovet till
fördelning av resurser.

På detta webinar kan du ta del av utmaningar och goda exempel på
behovsbedömning inom hemtjänsten från olika kommuner. Dessutom
berättar vi mer om vår AI-modell vars syfte är att identifiera individer i
olika riskgrupper och på så sätt sätta in ”rätt” insatser i ett tidigt skede.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.