Utveckling inom Barn och Unga med hjälp av faktabaserade underlag

Behov av genomlysning

I Härryda kommun har man under ett flertal år följt utvecklingen inom sektor socialtjänst med hjälp av Kostnad Per Brukare. Resultaten visade att kostnaderna inom barn och unga ökade, framför allt kostnaderna för externa placeringar.

”Vi såg att det fanns ett behov av att utveckla verksamheten och att vi behövde ett sammanhållet faktabaserat underlag för att kunna fatta beslut om vilka åtgärder vi skulle vidta”, säger Ewa Roslund som är verksamhetschef för barn och familj samt funktionsstöd inom sektor socialtjänst i Härryda kommun.

”Därför vände vi oss till Ensolution för att få en genomlysning av verksamheten för barn och unga.”

Genomlysningen innefattade en fördjupning av kostnadsanalysen kopplat till verksamheten, processen och arbetsflödena.

”Det handlade inte bara om siffrorna utan vi ville sätta ord på siffrorna och vad som ligger bakom”, säger Ewa Roslund.

Delaktighet och samsyn

Ett syfte med projektet var också att skapa delaktighet och samsyn i utvecklingsarbetet. Representanter för alla involverade roller i processen deltog i olika aktiviteter såsom intervjuer, processkartläggning och workshop.

”Vi ville skapa en gemensam bild som bas att arbeta vidare från och som visade våra förbättringsområden”, säger Ewa.

”Samarbetet med Ensolution fungerade mycket bra och de bidrog till att vi fick en bred bild och ett väl underbyggt underlag”.

För att få en tydlig riktning för utvecklingsarbetet sattes en målbild upp av projektets styrgrupp och vid en workshop med deltagande av chefer och medarbetare togs fram konkreta förslag på åtgärder som ska bidra till att målen nås. Resultatet blev ett förslag till handlingsplan.

”Till viss del handlar det om åtgärder som är ”basic” och som det bara är att åtgärda, t ex att förbättra rutiner, säkerställa kunskaper i verksamhetssystemet och liknande. Många av dessa åtgärder har vi nu bockat av”, säger Ewa Roslund. ”Nästa steg är att vi behöver arbeta fram en strategi för den interna öppenvården.”

För att kunna minska kostnaderna för externa placeringar krävs att vi kan möta fler barn och ungas behov genom öppenvården eller genom insatser i en kombination med öppenvård. Det behövs en analys av vilka behov/målgrupper som kan komma ifråga och på vilket sätt vi i så fall behöver förändra kompetens, arbetsmetoder och resurser i öppenvården för att kunna möta behoven. Även här behöver vi satsa på en bred delaktighet för att nå framgång, menar Ewa.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.