Utmaningar med att driva gymnasieskola i ett kort och långt perspektiv? – Webinar

På Ensolution och Skola24 tror vi på samarbete för att kommuner ska få ut maximalt av våra uppdrag. En stor del av vårt rådgivningsarbete handlar om att med hjälp av analys av fakta och stora datamängder identifiera åtgärder för att använda resurser effektivt. I ett uppdrag med att skapa förutsättningar för en verksamhet att kortsiktigt åtgärda underskott och samtidigt arbeta med mer långsiktig ekonomisk hållbarhet har Ensolution och Skola24 samarbetat tillsammans med Ljusdals kommun. Uppdraget har lett till åtgärder på såväl strategisk som operativ nivå.

Tid och plats

När: 26 september
Tid: Kl. 11.00-11.45
Var: Digitalt

I ett webinar den 26 september får ni höra Linnea van Wagenen, tillförordnad förvaltningschef i Ljusdals kommun och uppdragsgivare, samtala med Alexander Hultén från Skola24 och Christian Olsson från Ensolution kring uppdragets utmaningar och genomförande samt framtida insatser för att skapa en resurseffektiv gymnasieskola för framtiden.

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.