Utgå från brukarens behov, och följ individen över tid, i läsplatta

KUBEN – behovsbedömning enligt IBIC via läsplatta, har nu även stöd för funktionshinder

Sedan KUBEN lanserades för individuell behovsbedömning enligt ÄBIC/IBIC har det funnits önskemål om att även ta fram en version för IBIC inom funktionshinder. Vi är glada över alla positiva kommentarer kring denna utveckling och vill i detta nyhetsmail berätta för fler, som i likhet med andra kommuner har ett behov av ett lättanvänt verktyg som utgår från brukarens behov.

Verktyget har utvecklats i samarbete med Örebro kommun och har en integrerad mall för IBIC för LSS insatser, som omvandlar behov till vårdtyngd och resurser.

KUBEN gör det också möjligt att skapa en ersättningsmodell för t.ex. bostäder enligt LSS baserad på vårdtyngd men som samtidigt tar hänsyn till enheternas lokala förutsättningar. I samband med bedömningarna går det även att ställa frågor om kvalitet löpande, t.ex. när det gäller trygghet och inflytande.

Bedömningen görs digitalt via läsplatta eller dator, vilket gör det möjligt att utföra när man träffar brukaren eller god man. Uppgifterna lagras direkt i verktyget och det är enkelt att köra ut rapporter. Systemet har hög säkerhet och är ett komplement till det vanliga verksamhetssystemet.

Samma frågor och svar till alla bidrar dessutom till att det blir enkelt för kommuner att jämföra resultat mellan varandra.

Skapa möjligheter att ge personer med funktionsnedsättning den omsorg de behöver, och förbättra kvaliteten!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.