Uppföljning över tid driver kvalitet och lyckat lärande – webinar om utbildningssektorn

Nu är det tid för nästa avsnitt i vår webinarserie inom utbildningssektorn. Under hösten och våren genomför vi en serie av webinar för hur vårt arbete kan ge en heltäckande och länkad process – från analys till verksamhetsutveckling inom utbildning, där våra målgrupper sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. Denna gång blir det särskilt fokus på vuxenutbildning och vi gästas av Johanna Eriksson från Helsingborgs stad.

Tid och plats

När: 17 mars
Tid: Kl. 11.00-12.00
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Vi genomför flera projekt där vi med utgångspunkt från vuxnas behov av insatser för framtiden analyserar hur det går för individer inom SFI, med koppling till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Inom dessa projekt finns det ambitioner att skapa långsiktig uppföljning över tid, både för att minska risken att individer faller utanför systemet och för att analysera kvaliteten på insatser. Dessa båda faktorer kommer att dominera uppföljningen av svenskt utbildningssystem även i framtiden.

På vårt webinar får vi denna gång besök av Johanna Eriksson från Helsingborg Stad som berättar om deras verksamhet och erfarenheter från samarbetet med Ensolution. Under flera år har Ensolution arbetat med projekt kring kopplingen ekonomiskt bistånd-vuxenutbildning-arbetsmarknadsinsatser. Johanna kommer att berätta om vikten av uppföljningen och hur samarbetet med Ensolution har fungerat. Dessutom kommer vi att blicka framåt kring både gamla och nya behov av utveckling inom utbildning.

Anmäl dig här!

Recent Posts

Uppföljning över tid driver kvalitet och lyckat lärande – webinar om utbildningssektorn – klona

Nu är det tid för nästa avsnitt i vår webinarserie inom utbildningssektorn. Under hösten och våren genomför vi en serie av webinar för hur vårt arbete kan ge en heltäckande och länkad process – från analys till verksamhetsutveckling inom utbildning, där våra målgrupper sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. Denna gång blir det särskilt fokus på vuxenutbildning och vi gästas av Johanna Eriksson från Helsingborgs stad.

Tid och plats

När: 17 mars
Tid: Kl. 11.00-12.00
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Vi genomför flera projekt där vi med utgångspunkt från vuxnas behov av insatser för framtiden analyserar hur det går för individer inom SFI, med koppling till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Inom dessa projekt finns det ambitioner att skapa långsiktig uppföljning över tid, både för att minska risken att individer faller utanför systemet och för att analysera kvaliteten på insatser. Dessa båda faktorer kommer att dominera uppföljningen av svenskt utbildningssystem även i framtiden.

På vårt webinar får vi denna gång besök av Johanna Eriksson från Helsingborg Stad som berättar om deras verksamhet och erfarenheter från samarbetet med Ensolution. Under flera år har Ensolution arbetat med projekt kring kopplingen ekonomiskt bistånd-vuxenutbildning-arbetsmarknadsinsatser. Johanna kommer att berätta om vikten av uppföljningen och hur samarbetet med Ensolution har fungerat. Dessutom kommer vi att blicka framåt kring både gamla och nya behov av utveckling inom utbildning.

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.