Unika anpassningar av kvalitetsledningssystemet för Örebro kommun

Unik modell för Örebro kommun – Linjära processer med ”Extra allt”

Ensolution såg till att vi fick effektiva och kvalitetssäkrade verksamheter.
Kvalitetsledningssystemet som implementerades i Örebro kommun innehåller en hel del specialanpassningar. Lösningen ser inte ut som i vanliga Kvalitetsledningssystem då det fanns krav på att processen skulle vara linjär och innehålla ”Extra allt” – klickbara ikoner som tar användaren vidare i systemet; till dokument, resultat, samverkan, IT-systemstöd och systematiskt förbättringsarbete (riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser).Upphandlingen ställde krav på en stor utbildningsinsats och Ensolution fick specialanpassa utbildningen efter utvecklad funktionalitet i systemet.

Ensolution AB – en kompetent leverantör
”Projektledning, utbildare, support och ledning från Ensolution har alltid agerat tillmötesgående och trevligt. De har arbetat välorganiserat, delat info och kunskap, samt mött upp med resurser. Vi är mycket nöjda med IT-lösningarna, det införandeprojekt som genomförts tillsammans med Ensolution. Projektet har goda förhoppningar om fortsatt utveckling, gott samarbete och gemensam utveckling med Ensolution”, säger projektledare Eva C Källman som uppskattar möjligheterna i Ledningssystemet.

Ledningssystem med flexibilitet och möjligheter

·         Möjlighet till breddinförande för hela Örebro kommun.
·         Möjligt att fortsätta integrera med kommunens övriga system.
·         Ger samtliga medarbetare tillgång till och möjlighet att interagera genom webgränssnitt och mailkoppling.
·         Funktionalitet – lätt att ta sig mellan processer och resultat.
·         Processer med extra allt – möjligheten att ”tagga” information som är klickbar från de visualiserade processkartorna, samt till detta en valbar list som möjliggör olika visualiseringar av ”taggad” information med kopplingar till processkartan. Verksamheternas nya IT-systemstöd för kvalitetsledningssystem ger mycket goda möjligheter att fortsätta utveckling inom processorganisation med koppling till målstyrning och till linje- och resursorganisation.

Processer med ”Extra allt”

Projektets och Ensolutions gemensamma innovation gällande processer med ”Extra allt” ger utökade möjligheter till systematisk och standardiserad verksamhets- och kvalitetsuppföljning samt skapar hög användbarhet för medarbetare och chefer.Införandet och utvecklingen gav förutsättningar att koppla den interna kontrollen av verksamhetens processer inom organiseringen av processledningsroller – med hänsyn till kommunens särskilda måldokument och temarapporter gällande jämställdhet, klimat, HBTQ och liknande.

”Det är inget litet projekt som nu går mot sitt slut. Vi har genomfört en innovationsupphandling – en av de första i sitt slag i Örebro kommun, med en mycket omfattande kravställan gällande funktionella krav, vilket skapat nyfikenhet från andra presumtiva upphandlare.”

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.