Underskott, effektiviseringar, ökade kostnader och risk för återbetalning av statsbidrag inom skolsidan

Alla kommuner står inför en framtida utmaning

Dagligen läser vi i media och olika rapporter om ökade kostnader, effektiviseringar, utmaningar – nu och framöver inom skolan.

Hur ska kommunerna klara att leverera en kvalitativ och likvärdig skola med begränsade resurser? Hur ska de kunna garantera en effektiv och transparant uppföljning av verksamheten? Hur ska kommunerna objektivt kunna bedöma resursernas omfattning? Hur ska kommunerna kunna skapa förutsättningar för en likvärdig resursfördelning inom sina verksamheter. Hur ska resurserna räcka till skolan framöver? Kommer kommunen att kunna behålla statsbidrag till skolan?

Här kan Ensolution hjälpa er kommun – genom objektiva och transparenta uppföljningar, analyser av kostnadsnivåer och prognoser framåt, men även genom beräkningar för att säkerställa statsbidrag. Vi har nyligen genomfört beräkningar hos flera olika kommuner för att säkerställa statsbidrag.

Ensolution arbetar uteslutande för att kommuner ska ha en hög kostnadseffektivitet, med bibehållen eller ökad kvalitet.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er verksamhet?
Kontakta
Mattias Wald
0709 -17 05 94
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.