Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen 13-14 mars

Vi kan hjälpa er att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning

Besök oss i vår monter H04:01 så berättar vi hur!

  • Vad är kostnaden per elev/klass?
  • Hur kan vi validera vårt resursfördelningssystem?
  • Fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar vad gäller socioekonomiska faktorer?

Dessa och många fler frågor analyseras för att kunna ge beslutsfattare inom utbildningssektorn faktabaserade underlag.

Metoden Kostnad Per Elev (KPE) ger kommunen stöd för resursfördelning, verksamhetsanalys, bidragsberäkning, och objektiv uppföljning.

Vi ses i vår monter H04:01!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.