Summering av ett fantastiskt 2018

2018 har varit händelserikt för Ensolution!

Vi har haft många spännande och roliga möten, projekt och framgångar under året, men vi har naturligtvis också fått jobba på. Vid sidan om alla roliga uppdrag har vi utvecklat nya affärsområden, samtidigt som modeller och metoder har utvecklats, och vi med dem.

Vi har inlett många intressanta och utvecklande samarbeten under året. Ett viktigt sådant är med Uppsala kommun, som efter upphandling valde Ensolution som leverantör av Kostnad Per Brukare (KPB) för sina förvaltningar inom omsorg, vård och stöd.

Under 2018 startade vi också igång ett pilot-projekt inom HSL. Tillsammans med sju kommuner (Örebro, Nybro, Hässleholm, Karlshamn, Härryda, Kalmar och Gislaved) utvecklade vi en metod för att ta fram jämförelsetal för den kommunala hälso- och sjukvården. En metod som sedan framgångsrikt användes för att behovsbedöma totalt över 5 000 patienter i dessa kommuner. Information som kan användas för att jämföra kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet utifrån behov hos patienter och invånare samt deras olika arbetssätt. Flera kommuner har visat ett stort intresse för resultatet av detta projekt och vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt inom området.

Under 2018 har även vår produkt KUBEN utvecklats ytterligare och vi kan nu erbjuda våra kunder tre separata moduler; Äldreomsorg, Funktionshinder och Hälso- och sjukvård. Det gläder oss att vi nu kan täcka områden där våra kunder saknat enkla och effektiva behovsbedömningar – produkten omfattar nu stora delar av möjliga insatser för de olika områdena.

Kopplat till behovsbedömningarna har vi under 2018 också stöttat flera kommuner med att utveckla en resursfördelningsmodell som hänger ihop med förändrade behov hos brukare/patienter. På så sätt kan vi hjälpa kommuner hela vägen, från metod och verktyg för löpande behovsbedömningar till en snabbrörlig resursfördelningsmodell baserad på behov hos brukare/patienter.

För VGR, Region Skåne, Region Gävleborg och Region Östergötland har vi fortsatt förtroende att driva uppdrag inom Kostnad Per Patient (KPP). Vi ser även ett fortsatt och utvidgat intresse inom vårt specialistområde ”Produktkalkylering inom medicinsk service”, där vi under året fått utökade uppdrag.

Vi är också stolta över den fortsatta spridningen och utökande användandet av ACG  i Sverige och Norden. Under 2018 fick vi exempelvis förtroendet att utveckla och leverera ACG för sjukvården i Norge, ett projekt med initialt 40 norska legekontor och 6 norska sykehus.

Efter ett bra 2018 ser vi nu fram emot 2019 års utmaningar!

I januari 2018 fick Halmstadkontoret ett positiv kick-start när de flyttade till nya kontorslokaler mitt i stan. I år kick-startar alla tre kontoren med gemensamt popup-kontor och välgörenhet på schemat. En kick-off där vi hoppas kunna göra skillnad för enskilda individer – även utanför Sveriges gränser.

Vi önskar er ett fint, utvecklande och bra 2019!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.