Stort intresse kring metod för kommunal hälso- & sjukvård

Flera kommuner har behov av bättre analyser för att kunna ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. Med detta som grund har vi tillsammans med utvalda kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Metoden har därefter vidareutvecklats och nu är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet av vården där kommunerna utför allt mer avancerad hemsjukvård.

Underlaget kan användas i en faktabaserad dialog med regionen. Övriga analyser kan t.ex. ge svar på spridningen av kostnaden per patient, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient. Metoden får stor uppmärksamhet, den har tagits emot väl och nya kommuner ansluter sig kontinuerligt. Under hösten startas det upp en mängd nya projekt, både i stora och mindre kommuner. Först ut är Laholm, Oskarshamn och Jönköping.

Intresserad, och vill veta mera?
Kontakta Andreas Johansson
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.