Stödbehovsmätning och resursfördelning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service – Webinar

Den 16 maj är ni välkomna på webinar om stödbehovsmätning och resursfördelning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service. Webinaret kommer att fokusera på de nya behoven inom funktionsstödsområdet och hur dessa behov kan mötas genom behovsstyrd resursplanering.

Vi kommer även att diskutera den pågående förskjutningen från gruppbostad till servicebostad och betydelsen av att ha fokus på boendestrategier för att följa förändringar i målgrupper. Vidare kommer vi att ta upp dagtäckning, det vill säga hur man kan möta behovet av fler hemmadagar och resursförflyttning.

Webinaret är öppet för alla som är intresserade av att lära sig mer om dessa viktiga ämnen. Det kommer att vara möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnen med oss interaktivt.

Tid och plats

När: 16 maj
Tid: Kl. 08:30-09:30
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken när du anmält dig.

Kostnadsfritt. Anmäl dig längre ner på sidan!

Vi kommer bland annat att beröra frågeställningar och ämnen såsom:

  • Hur kan ert resursfördelningssystem överbrygga eventuella glapp mellan resursfördelningen och brukarnas behov?
  • Så hämtar Kuben alla bedömningar enligt IBIC och översätter det till en fungerande resursfördelning
  • Hur säkerställer vi att vi använder våra resurser effektivt och inte dubbelbemannar i daglig verksamhet när brukarna är hemma i sin bostad?
  • Bor våra brukare rätt idag eller finns det personer i våra verksamheter som har möjlighet till en boendekarriär?

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.