Hälso- och sjukvård

kpb_info_171123-1030×450

Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården är eftersatt när det gäller uppföljning. Flera kommuner har behov av bättre analyser[..]

rakenskapssammandrag

Resursfördelning

Det är en ständig utmaning för kommunen att fördela resurser till verksamheterna med utgångspunkt i brukarnas behov[..]

kommunledning-ledningssystem

Kvalitetsledningssystem (SOFS 2011:9)

Behoven av och förväntningarna på kommunernas hälso- och sjukvård ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som[..]

aldre_skrattande_par

Verksamhetsgenomlysning

Hur får man effekt på sitt handlingsplanearbete? Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden[..]

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.