Socialdirektör tillför spetskompetens på Ensolution

Kaisa Björnström ansluter sig till den kompetenta skaran av konsulter på Ensolution. Kaisa kommer senast från en roll som socialdirektör i Uppsala kommun. Med sin erfarenhet från såväl strategiska som operativa roller i både stora och små kommuner, kommer Kaisa att bidra med värdefull kunskap och förståelse för hur de resultat och fakta som Ensolution tar fram kan och bör användas – i såväl det verksamhetsnära som i det strategiska förändringsarbetet.  

Kaisa kommer med sin bakgrund och erfarenhet att bidra med ytterligare dimensioner i Ensolutions erbjudande, samtidigt som hon med Luleå som utgångspunkt stärker upp företagets närvaro i norra Sverige. Hennes praktiska erfarenheter från såväl mindre som större kommuner, samt förståelse för deras olika förutsättningar och lösningar, blir en tillgång för Ensolution och den utvidgade fokuseringen på norra Sverige.

– Jag hoppas kunna bidra med en helhetsbild och dela såväl erfarenheter som kunskaper mellan olika kommuner – med både olika och liknande förutsättningar. Jag kommer arbeta för att hitta bästa lösningen på olika utmaningar som finns inom kommunerna, samt vara en länk mellan olika aktörer i olika sammanhang. Särskilt när det gäller kunskap om verksamhetsfrågor och de ekonomiska förutsättningarna, men också frågor som rör styrning och ledning.

Faktabaserade beslut är viktiga

Kaisa poängterar vidare att det är en viktig kvalitetsaspekt att låta sig granskas av externa parter och jämföra sin verksamhet över tid, samt mellan egna och andras verksamheter. Ensolutions verktyg möjliggör såväl faktabaserade beslut som benchmarking med andra kommuner/verksamheter. Som exempel lyfter Kaisa fram hur viktiga resultaten från Kostnad Per Brukare (KPB) är för dessa ändamål.

– Jag har sen många år en bra bild av Ensolution. KPB har varit kopplat till kvalitetsförbättringar som lett till  effektiviseringar.  Vi har kunnat följa om de haft den önskade effekten, även över tid, vilket varit centralt för styrningen. Jag har haft stor nytta av underlaget i mitt ledarskap. Oavsett verksamhet är det viktigt att det blir rätt prioriteringar. Vid förändringar/förbättringar behöver man ha koll på verksamhetens svagheter respektive styrkor. För att kunna göra rätt satsningar och prioriteringar är det viktigt att även ha tillgång till fakta på detaljnivå, som man får av KPB. Utgångspunkten ska vara hur det faktiskt är, inte vad man känner och tror, menar Kaisa.

Som exempel nämner Kaisa en kommun där fyra verksamheter stack ut kostnadsmässigt. Eftersom KPB visade att kostnaden var högre än vad den borde vara föranledde det en omfördelning av resurserna. Kaisa menar att det i slutänden handlar om att alla har likvärdig rätt till hälso- och sjukvården samt likvärdig social omsorg utifrån individens behov. Det är viktigt att ha koll på att resurserna fördelas på ett rättvist och bra sätt.

Varför Ensolution?

Kaisa Björnström har arbetat i olika chefsuppdrag på alla nivåer i 25 år, främst inom kommunal sektor. Hon har framförallt bakgrund från äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta, och nu senast även individ- och familjeomsorg som socialdirektör i Uppsala kommun. Kaisa lyfter fram att det i grund och botten handlar om samma sak då det handlar om människor som skall hjälpa människor, och bästa sätten att göra det på.

– Det känns roligt att bidra med mina kunskaper och framöver få vara med och utveckla flera kommuners verksamheter i Sverige.

Kaisa tror att det är många som behöver Ensolution, dess verktyg och resultaten av dessa. Hon spår att kommunernas utmaningar kommer att vara gigantiska framöver, både på grund av förändrade förväntningar inom offentlig sektor, framtidens kompetensförsörjning samt även de ekonomiska förutsättningarna.

– Vi ska så att säga ha råd med våra önskemål och behov. Det är människorna som gör ekonomin, inte tvärtom. Ekonomin sätter ramar men det är människor som påverkar organisation, struktur, arbete, och hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Det är alltså människor som ger effekterna och då handlar det om bra ledning och styrning. För att styra och leda behöver man tydliga och bra underlag samt fakta på det du ska hantera.

Kaisa strävar efter att göra ett bra jobb med hög kvalitet och ser fram emot att kunna bidra med verktyg och fakta som ger de kommunala verksamheterna rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Hon lockas även av att arbeta för ett företag vars mål är att få kommunerna att använda tilldelade skattemedel och resurser på bästa sätt.

– Jag tilltalas av fakta. Det är en utmaning att leda en politiskt styrd organisation som har många olika viljeinriktningar. Eftersom det i grunden är kommuninvånarnas pengar man hanterar ska man kunna vara transparent och tydlig med hur pengarna används, hur prioriteringarna ser ut. Där tycker jag att Ensolutions verktyg verkligen gör en skillnad.

Oskar Lannerhjelm, regionchef på Stockholmskontoret, hälsar Kaisa Björnström varmt välkommen:

– Det är fantastiskt roligt att kunna välkomna Kaisa Björnström till Ensolution. Kaisa kommer med sin erfarenhet och sin person starkt kunna bidra i företagets fortsatta satsning på kommunaffären. Med Kaisa ombord har vi ännu bättre förutsättningar att kunna hjälpa våra kunder i deras strategiska utmaningar, samtidigt som hennes unika erfarenheter även internt kommer bidra till medarbetarnas utveckling. Att Ensolution i och med rekryteringen av Kaisa etablerar en närvaro i Luleå förstärker också vår förmåga att vara väl insatta i de lokala och regionala utmaningarna som kommunerna i denna del av landet upplever.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.