Verksamhetsgenomlysning

– Antalet barn och elever ökar och flera kommuner står inför stora utmaningar de närmaste åren

Verksamhetsgenomlysning

Ökade kostnadsnivåer i en verksamhet kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. Att identifiera dessa faktorer är en högt prioriterad åtgärd för kommunens styrning och ledning.

Flera kommuner står inför stora utmaningar de närmaste åren. Antalet barn och elever ökar i många kommuner medan andra ska hantera ett vikande befolkningsunderlag. Samtidigt står den offentliga sektorn för stora ekonomiska utmaningar och behov av förändrade arbetssätt för att få resurserna att räcka till. En verksamhetsgenomlysning anpassas till respektive kommuns behov och ger ett faktabaserat beslutsunderlag.

Många kommuner funderar kring följande:

  • Hur skapar man de bästa beslutsunderlagen inför stora beslut?
  • Hur får man effekt på sitt handlingsplanearbete?
  • Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden på ett positivt och avsett sätt?

Ökade kostnadsnivåer i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. Ensolution kombinerar information och data från olika källor i samband med genomlysningarna.

För att utveckla och effektivisera verksamheter och processer måste de bakomliggande orsakerna analyseras, för att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som genomförs vid utveckling och effektivisering av verksamheten. Det är av stor vikt att genomlysa både utförarledet såväl som biståndshandläggningen, för att få en övergripande bild av verksamheten.

Vid en verksamhetsgenomlysning anpassas innehållet tillsammans med respektive kommun. Ensolution har lång erfarenhet av verksamhetsgenomlysningar och med hjälp av olika verktyg skapa faktabaserade underlag. Genomlysningen kan exempelvis innehålla kostnads- och resursanalys samt processkartläggning av verksamhetskritiska processer.

Skola & utbildning

Utbildningskampanj_2018_2

Ensolution erbjuder genomlysningar av olika verksamheter

Med vår kompetens skräddarsyr vi projekten tillsammans med varje kund, för att nyttan av projekten ska bli så stor som möjligt. Vill ni föra en dialog om ett eventuellt projekt – kontakta oss på Ensolution.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Verksamhetsgenomlysning Skola och förskola

Inga åtgärder, oavsett hur väl de bygger på fakta, kan få någon effekt om ledningen inte har en gemensam bild av hur nuläget ser ut och vilka förändringar som behöver göras. Åtgärderna måste också vara väl förankrade hos dem som ska genomföra dem, det vill säga medarbetarna. Vår genomlysningsmodell bygger därför på att nulägesbild och förbättringsförslag stäms av med ledningen och att representanter för medarbetarna involveras i t.ex. workshops och processkartläggningar.

Ensolution erbjuder genomlysningar av olika verksamheter. Resultatet av utredningen visar vilket förslag som är bästa lösningen framåt. Vår metodik, våra verktyg och vår samlade kompetens inom kommunal verksamhet ligger till grund för genomförandet av flera olika projekt kopplade till verksamhetsgenomlysning varje år. Varje projekt är unikt och anpassat utifrån vad som efterfrågas hos respektive kund.

Med vår kompetens skräddarsyr vi projekten ihop med våra kunder, för att nyttan av projekten ska bli så stor som möjligt. Vill ni föra en dialog om ett eventuellt projekt – kontakta oss på Ensolution.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.