Seminarie-turné med fokus på Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Efter ett uppskattat seminarium i Stockholm, åker vi på turné för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn”

Inlaggbild_2Du möter oss i Göteborg 5 maj, Sundsvall 10 maj eller i Helsingborg den 16 maj

Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Seminarierna är kostnadsfria.

Datum, tider och lokaler

Göteborg fred den 5 maj 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 28 april

Sundsvall onsd den 10 maj 2017, Clarion Collection Hotel Grand, Sundsvall
Tid 12.30 – 14.30, lunch serveras från 11.45
Anmälan senast 3 maj

Helsingborg tisd den 16 maj 2017, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 9 maj 

Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Ladda ner inbjudan till Göteborg, Sundsvall eller Helsingborg

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.