Rivstart på 2020 med HSL-konferens och nätverksträff i Jämtland

Ensolution går in i 2020 med fullt fokus på kommunal verksamhet!

Varje år väntar en arbetsintensiv och intressant vår, så även i år. Ekonomiutdrag och brukarstatistik har börjat rulla in och analyser förbereds för dessa kommuner. Det börjar också dra ihop sig för inrapportering av räkenskapssammandraget. Några av våra konsulter har fullt upp med att hjälpa kommuner bli klara med denna i tid för inrapportering i mars.

Under årets första veckor rivstartade vi också med två events; medverkan på nätverksträff för Jämtlands län samt att vi arrangerade konferens för Hälso- och sjukvårdskunder.

14-15 januari, Nätverksträff för socialförvaltningarna i Jämtland

medverkade när sex av Jämtlands kommuner träffades i Krokom. Bland annat presenterade han resultatet från analyser av verksamheter under socialtjänsten  i Östersund, Härjedalen, Åre och Krokoms kommuner. 

Kommunerna i länet har stora skillnader sinsemellan – både när det gäller vilka insatser som görs för individer samt hur stora kostnaderna blir per brukare. Förhoppningen är att man ska dra lärdomar av varandras sätt att arbeta och kunna leverera bättre service till lägre kostnad.

Länk till artikel i Länstidningen Östersund

17 januari, HSL-konferens i Göteborg

Konferensens fokus var uppföljning, analys och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård, att visa resultat från projekt som genomförts under 2019 och att dela erfarenheter med varandra.

Vi hade också glädjen att presentera Marianne Lillieberg, Funktionschef Hälso- och sjukvård på Socialförvaltningen, i  Jönköpings kommun. Marianne berättade hur man gått tillväga när Region Jönköping växlade över hemsjukvården 2013.

Inom ramen för uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård gjorde Jönköping en omfattande mätning av ca. 4000 patienter inom samtliga områden, nedbruten i olika team. Marianne Lillieberg gav exempel på hur materialet har använts för att utvärdera verksamheten. Vilka faktorer kan t.ex. ha präglat nivån av insatser och patientmix?

Under dagen berättade Andreas Johansson och Rikard Stenvall även om nyheter i modeller samt de nya analyser som vi arbetat med.

  • Hur kan vi samla in patienter med behov koordination/samordning?
  • Hur kan materialet användas för resursfördelning?
  • Utvärdering av undersköterskeorganisationen?
    m.m.

Dagen avslutades med en givande workshop kring framtida behov och utmaningar.

Vi besöker gärna er kommun

Självklart anordnar vi gärna fler nätverks- och kundträffar för att diskutera era regionala utmaningar. Intresserad?

God fortsättning!
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.