Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer

Ensolution ger er verktyg att komma framåt i införande och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete!

  • Hur vet vi att vår verksamhet ger stöd och service av god kvalitet till våra brukare?
  • Hur kvalitetssäkrar vi våra processer och hur säkerställer vi att vi lever upp till mål och krav i lagstiftningen?

Syftet med egenkontrollen är att kunna göra just detta, men hur vet vi vad vi ska fokusera på i vår egenkontroll och hur utformar vi våra processer utan att de överbelastas av olika rutiner och kontroller? Ensolution kan ge er stöd och verktyg för att bygga upp och utveckla ert ledningssystem vad gäller riskanalys och egenkontroll.

Med hjälp av riskanalysen kan verksamheten få syn på det som inte får gå fel, och som måste säkerställas. Värderingen av riskerna ger hjälp i prioritering av de områden som bör följas upp i egenkontrollen, och var i processerna det finns kritiska moment som behöver förtydligas och åtgärdas. Ensolution ger stöd i genomförande av riskanalys och i att ta fram egenkontroller.

 

Stöd i att genomföra riskanalyser

Vi planerar och genomför riskanalyser av verksamhetens olika processer i form av workshops. Vid workshopen deltar representanter för alla funktioner/roller som är involverade i den aktuella processen. Vi identifierar och värderar kritiska moment och aktiviteter i processen. Resultatet blir en kartläggning och värdering av risker samt förslag till åtgärder för att hantera riskerna. Ni kan välja att genomföra en enstaka workshop, och se det som ett utbildningstillfälle för metoden, eller att ta hjälp med att genomföra workshops/riskanalyser av samtliga processer i ledningssystemet.

 

Stöd i att ta fram och utforma egenkontroller

Egenkontrollens funktion är att följa upp och kvalitetssäkra processerna. Med utgångspunkt från riskanalysen ger vi stöd i att ta fram och utforma förslag på egenkontroller. Här kan ni välja på att vi genomför en workshop/utbildning i metoden där vi tar fram egenkontroller för en eller ett par av verksamhetens processer eller att ni tar hjälp av Ensolution att självständigt ta fram ett förslag på samlat ”egenkontrollprogram” för verksamhetens processer. En viktig förutsättning för ett bra egenkontrollprogram är i så fall att det finns riskanalyser att utgå ifrån.

 

Utbildning för verksamhetens chefer och nyckelpersoner

Riskanalysens roll i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Ansvariga chefer och nyckelpersoner som till exempel SAS, MAS och verksamhetsutvecklare är oftast de personer som ska utföra riskanalys och egenkontroller i ledningssystemet. För dem är det viktigt att ha kunskap om och förstå hur riskanalys och egenkontroll hänger ihop med de övriga komponenterna i ledningssystemet och även hur egenkontrollen förhåller sig till förvaltningens internkontrollplan.

Vi erbjuder därför även utbildning på plats hos er för chefer och nyckelpersoner.

 

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, eller få ett förslag på upplägg som passar just er kommun?

Kontakta Anna Ågren på mail eller 0709-17 05 74

Ladda ner pdf

 

Du har väl inte missat vår introduktionsutbildning i Karlstad den 17 mars?
Ett fåtal platser kvar.

Utbildningsdagen i Karlstad är generellt hållen och ger er insyn i vikten av att arbeta med riskanalys och egenkontroll. Vi går igenom metoder och verktyg och ger er ett smakprov från alla moduler ovan.

Ladda ner inbjudan och program till introduktionsutbildningen i Karlstad 17 mars.

 

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.