Resursfördelningen – ett kraftfullt styrverktyg i kommunala organisationer

Har resursfördelningen en central roll i styrningen av er kommun?

Kraven för väl fungerande resursfördelning kan sammanfattas i tre delar:

  • Bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet)
  • Underlätta prioriteringar för förtroendevalda
  • Skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen

Med dessa principer som grund konstruerade Ensolution en modell för fördelning utifrån befolkningsunderlag. Modellen togs ursprungligen främst fram för att säkra en rimlig fördelning av resurser till pedagogiska och sociala verksamheter, men efterhand har modellen utvecklats till att omfatta samtliga verksamhetsområden.

Ta kontakt med Oskar Lannerhjelm (0709-17 04 77), som gärna berättar mera om resursfördelning som styrverktyg
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.