Processverktyg som effektiviserar och kvalitetssäkrar alla kommunens verksamheter

Vill ni veta hur ni kan använda processverktyg inom er kommun?

I dagsläget har över 50 kommuner runtom i Sverige, stora som små, valt Ensolutions kvalitetsledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete enligt riktlinjerna i SOSFS 2011:9.

I detta ingår det ledande processverktyget QPR ProcessDesigner, som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder bl.a. fullt stöd för BPMN som är den gällande standarden inom processnotation. Verktyget erbjuder även stöd för andra typer av notation och modeller som t.ex. ArchiMate. Enterprise Architecture, ITIL, etc.

Sammanhållen processkartläggning

Genom att använda samma verktyg för kartläggning av processer inom kommunens alla verksamhetsområden kan kommunen hålla samman processarbetet. När hela organisationen arbetar med samma verktyg, använder samma gränssnitt och beskrivningsspråk, blir det lättare att förstå och jämföra processer inom olika verksamhetsområden. Dessutom förenklas kommunikationen inom organisationen.

Ensolutions processverktyg låter er snabbt komma igång med kartläggningen och på ett enkelt sätt kommunicera ut processerna till hela organisationen (inklusive kopplade dokument och rutiner). Vårt erbjudande inkluderar även färdiga mallar och processbibliotek som underlättar och snabbar på ert kvalitetsarbete.

 

Vi berättar gärna mera!

Boka möte nedan för att få en genomgång av systemets nyckelfunktioner.

Vi visar bl.a följande

·        Lätt att komma igång

·        Flexibel och snabb kartläggning

·        Enkel och dynamisk webbpublicering

·        Export till Word och Excel

·        Fleranvändarstöd och behörighetsadministration

·        Stöd för KLASSA

·        Integration mot moduler för mätning och måluppföljning

 

Boka möte

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.