Intresserad av praktikplats?

Praktikplatser

På Ensolution värdesätter vi att komma i kontakt med duktiga personer redan under studietiden. Oavsett om det handlar om praktikplats, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbete, uppsats eller någon form av extrajobb så brukar vi kunna hitta bra lösningar.

Just nu har vi en praktikplats ledig på vårt Stockholmskontor.
Mer info samt kontaktuppgifter hittar du här.

Sedan 2008 har Ensolution ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, och en mångårig tradition att ta emot VFU-studenter från Affärssystemprogrammet.

2019 hade exempelvis VFU-praktikanterna på Halmstadkontoret under 20 veckor till uppgift att utvärdera Ensolutions supportorganisation, som fått förändrade förutsättningar men har en fortsatt ambition att leva upp till sin höga andel nöjda kunder.

I januari 2020 avslutades en praktikanttjänst som varade under 1 termin och delades mellan Stockholms- och Göteborgskontoret. I studien undersöktes kommuners resursfördelning från kommuncentral nivå till förvaltningar eller sektorer, med målet att kunna få en utökad kunskap inom området samt identifiera framgångsfaktorer för en väl fungerande resursfördelning.

Under 2018 hade Halmstad-kontoret en VFU-praktikant som hade till uppdrag att göra en kostnadsanalys på insatsnivå inom socialtjänsten. Projektet handlade om Ensolutions resursfördelningsverktyg KPB (Kostnad Per Brukare) samt KPE (Kostnad Per Elev). Syftet var att med metodernas hjälp identifiera olika utvecklingsområden inom kommunal verksamhet och att kostnadsberäkna olika insatser.

Fler exempel:

Verksamhetsförlagd utbildning s.k. VFU i Halmstad, hösten 2016

Praktikplats i Stockholm, 2020

Kontakta oss om du är intresserad av en framtida praktikplats.

Karriär

Vi arbetar med kommuner över hela Sverige

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.