Genom verksamhetskunskap och engagemang skapar vi samhällsnytta

Våra Värderingar

Genom Verksamhetskunskap och Engagemang skapar vi Samhällsnytta

Värdeorden speglar värdegrunden samt de värderingar som präglar företaget och vår företagskultur. De ger vägledning i vårt dagliga arbete och i utvecklingen av företaget. De ger en tydlig bild om vilka vi är och vad vi strävar efter. Genom att arbeta utifrån våra värdeord skapar vi bättre resultat för våra kunder, en mer intressant och utvecklande arbetsplats samt ett framgångsrikt företag.

Verksamhetskunskap

Kunskap om offentliga verksamheter, kompetens inom verksamhetsstyrning, ett professionellt agerande och erfarenhet genomsyrar Ensolutions möten med kunder. Vi är lyhörda för kunders behov. Som kompetent och professionell partner gör vi allt för att hitta och slutligen leverera bästa lösningen på kunders problemområden.

  • Under mer än 15 år har vi arbetat med över 150 kommuner och landsting i hela Sverige. Över 1 500 genomförda projekt har gett oss erfarenheter och metoder att analysera och utveckla offentliga verksamheter!
  • Genom våra konsulter får du tillgång till vår samlade erfarenhet.
  • Med vår verksamhetskunskap och kompetens inom verksamhetsstyrning kan vi stödja offentliga verksamheter i det gemensamma målet att skapa samhällsnytta för invånarna.

Engagemang

Att alltid ha kunden i centrum, leve­rera i tid och lyssna på kundernas behov är en självklarhet. Vi är engagerade konsulter som brinner för våra projekt och strävar efter att kunden skall känna sig värdefull. Ensolutions mål är att alltid leverera med hög kvalitet, samt att överträffa kundens förväntningar.

  • Vi drivs av ett genuint intresse för verksamheten och dess utveckling.
  • Vi tror på det vi gör och att det ska ge mervärde till kunden.
  • Gemensamt målfokus skapar engagemang att tillsammans med kunden hitta lösningar som i slutänden gagnar (deras kunder) invånarna.

Samhällsnytta

Ensolution värderar omtanke om medmänniskan högt och har som främsta syfte att göra skillnad för samhälle och individ. Vi arbetar för att samhällets resurser används på bästa sätt, och är måna om att den enskilde individen skall få den hjälp som han/hon behöver för att uppleva livskvalitet.

  • Vi tycker att det är viktigt att medborgarnas pengar används på ett hållbart och rättvist sätt.
  • Vår kunskap och kompetens skall stödja verksamheterna i det gemensamma engagemanget att skapa samhällsnytta för invånarna.

Vår företagskultur

Alltid Positiv Attityd (APA) – ett mantra

Vi vill ha en bra arbetsplats och gör vårt bästa för att skapa en bra kultur och miljö på våra kontor. I detta ingår det att respektera och vara vänliga mot varandra även då vi inte har samma syn i en fråga. Positiva och glada kollegor är viktiga för medarbetarnas välmående och hälsa. En positiv attityd skapar bra energi som vi tar med oss i kontakten med kunder, partners och leverantörer. “APA” har blivit ett mantra inom företaget eftersom vi anser att en positiv grundinställning är bra både för egen del och för omgivningen.

Värderingar/värdeord skapar tillsammans med attityden företagets kultur, en ”vi-känsla” som de anställda skall vara stolta över.

Om oss

Vi finns i Halmstad, Stockholm & Göteborg

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.