Nyheter i KUBEN – Ensolutions verktyg för behovsbedömning

Under de senaste åren har KUBEN utvecklats till att gälla flera olika verksamheter. Idag består KUBEN av fyra moduler; Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta, Hälso- och sjukvård samt Skola.

Genom KUBEN kan vi idag hjälpa kommuner att anpassa/strukturera resultatet från behovsbedömningarna till resursfördelningsmodeller. Många kommuner vill även ha vårt stöd för att tolka resultatet, anpassa det efter lokala förutsättningar och bygga upp resursfördelningsmodeller utifrån det. Arbetet har resulterat i att flera kommuner kommit längre i sitt arbete med bättre anpassad resurstilldelning.

Vi har länge stöttat kommuner med både resursfördelning och bemanningsekonomi, bland annat med hjälp av vårt verktyg för behovsbedömningar; KUBEN, som ger kommuner bättre förutsättningar att resursfördela och bemanna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Modulerna berör följande verksamheter

ÄO:  Särskilt boende och Hemtjänst
FN:  Boende (gruppbostad LSS, servicebostad LSS, boende för psykiskt funktionshindrade SoL), Daglig verksamhet LSS, Boendestöd SoL, Korttidsvistelse LSS och Korttidstillsyn LSS
HSL:  Sjuksköterskor och Rehab (Arbets- och fysioterapeuter)
Skola:  Bedömning av det särskilda stödet

Kontakta Rikard Stenvall för att få veta mer om KUBEN och dess möjligheter.
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.