Nätverksträff med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Den 17 januari bjuder vi in till nätverksträff för alla som ligger i startgroparna eller redan arbetar med uppföljning och jämförelser av HSL-insatser.

Vi håller till på Clarion Hotel Post i Göteborg mellan 9.30 – 15.00. Förutom att vi får möjlighet att träffas blir det ett bra och trevligt tillfälle att dela erfarenheter med varandra. Under dagen kommer vi såklart att prata om uppföljning, analys och jämförelse, men också visa resultat från projekt som genomförts under 2019.

Program

09.30 – 10.00  Kaffe/smörgås och registrering
10.00 – 10.15  Ensolution hälsar välkomna
10.15 – 11.15  Presentation av samtliga kommuners sammanställda resultat

  • Rikard Stenvall på Ensolution AB går igenom alla kommuners sammanställda resultat. Vilka trender och skillnader kan vi se i materialet?

11.15 – 12.00  Nyheter i modeller och analyser

  • Andreas Johansson på Ensolution AB presenterar de nya analyser som vi arbetat med. Hur kan vi samla in patienter med behov koordination/samordning? Hur kan materialet användas för resursfördelning? Utvärdering av undersköterskeorganisationen? m.m.

12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45  Uppföljning och jämförelser av hälso- och sjukvårdsinsatser i Jönköpings kommun

  • Region Jönköping växlade över hemsjukvården 2013. Vilka faktorer kan ha präglat nivån av insatser och patientmixen? Inom ramen för uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård har Jönköping gjort en omfattande mätning av ca. 4000 patienter inom samtliga områden, nedbruten i olika team. Marianne Lillieberg, Funktionschef Hälso- och sjukvård, Socialförvaltningen, ger exempel på hur materialet har använts för att utvärdera verksamheten.

13.45 – 14.45  Workshop kring behov och utmaningar

  • Hur kan tillsammans utveckla materialet och olika analyser?
    Workshop samt paneldiskussion

14.45 – 15.00  Sammanfattning av dagen

 

Datum  17 januari 2020
Ort/Lokal  Clarion Hotel Post, Göteborg (vid centralstation)
Tider 09.30 – 15.00. Vi bjuder på fika och lunch.*
Anmälan  marknad@ensolution.se

Anmäl senast: 20 dec 2019

*Nätverksträffen är kostnadsfri.
Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras 500 kr.

Rikard Stenvall, 
har mångårig erfarenhet från jämförelseprojekt inom olika delar av kommunal vård och omsorg och har varit delaktig i utvecklingen av de verktyg och metoder som Ensolution använder för analys och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård. Rikard svarar gärna på frågor om dagen eller annat som rör hälso- och sjukvårdsprojekten.
Maila: rikard.stenvall@ensolution.se

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.