Möt Katarina Tylenius – Expert på kommunövergripande ekonomi

Näst på tur i vår reportageserie om våra medarbetare på Ensolution är Katarina Tylenius, en expert inom redovisning och ekonomi på den kommunövergripande nivån. Med sina 12 år som konsult på Ensolution har hon en bred kompetens med många genomförda projekt, framför allt inom kommunövergripande ekonomi.

Katarina har jobbat som konsult på Ensolution sedan 2011. Hon hade då med sig 10 års erfarenhet inom den kommunala sektorn där hon haft roller som controller på förvaltning, redovisningsansvarig på kommunövergripande nivå och tillförordnad ekonomichef. Det var metoden Kostnad per brukare (KPB) som väckte Katarinas intresse för Ensolution.

Fakta

Namn: Katarina Tylenius.
Familj: Man och två vuxna barn. 
Intressen: Segling, åka skidor, resa och umgås med vänner. Tycker mycket om att vara uppe på västkusten i Smögen. 

”Jag var intresserad av att jobba vidare inom den kommunala världen, men jag ville arbeta på ett annat sätt. Jag var intresserad av att få arbeta med flera olika kommuner med flera olika typer av problem, där jag kan använda min kompetens för att lösa dessa problem.”, säger Katarina.

Med sin gedigna bakgrund inom kommunala redovisning ligger Katarinas spetskompetens inom redovisning och ekonomi på kommunövergripande nivå. Även bokslut är ett av Katarinas kompetensområden. Under sina år på Ensolution har hon arbetet mycket med KPB och haft vissa kommuner som varit återkommande varje år. En sådan kommun är Växjö kommun där Katarina genomfört KPB och räkenskapssammandrag (RS) sedan hon började på Ensolution.

”Det är jätteroligt att arbeta med samma kommuner som man kan följa under alla år, det ger en väldigt fin kontakt med kunden, en relation som är mycket viktig.”, säger Katarina.

Utöver KPB har hon även arbetat med ett flertal andra projekt såsom genomlysningar, stöd och hjälp vid RS, struktur i redovisning och hjälp med kommunövergripande ekonomi. Hon har även genomfört projekt inom Ensolutions HSL-erbjudande.

Under 2022 fick Katarina ta sig an en ny typ av uppdrag som uthyrd ekonomikonsult i Landskrona stad. Uppdraget initierades när kommunen behövde en resurs för att genomföra det kommunövergripande budgetarbetet. Katarina var på plats i kundens organisation och arbetade med deras specifika budgetarbete och budgetfrågor, ett arbete som varade i 7 månader.

”Det var ett väldigt roligt projekt såtillvida att jag var mycket på plats och blev en integrerad del av deras organisation, vilket jag ser som en förutsättning för ett effektivt samarbete och ett gott resultat. Uppdraget innebar för Landskronas del att samtliga funktioner och processer inom budgetområdet kunde upprätthållas, säkerställas och utföras.”, berättar Katarina.

När ska man som kommun vända sig till Katarina? Står man utan kompetensen för den kommunövergripande ekonomin, oavsett om det gäller redovisning, budget eller någon annan typ av ekonomifunktion på kommunövergripande nivå, står Katarina till hjälp. I och med de många år hon arbetat på Ensolution har hon erfarenhet av större delen av de produkter och projekt vi erbjuder, och det är just denna variation av projekt hon uppskattar som mest med sitt jobb.

”Det roligaste med mitt jobb är variationen av projekt och möjligheten att jobba med olika typer av behov hos kunden. Jag får möjlighet att träffa olika organisationer och bidra med min kompetens i en sådan stor bredd av olika uppdrag.”, avslutar Katarina.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.