Möt Jacob Ljunggren – expert på kostnadsgenomlysningar och kalkyleringsprojekt

Möt Jacob Ljunggren, konsulten som med sina 10 år på Ensolution har en bred erfarenhet av våra standarderbjudanden, speciellt inom kostnadsgenomlysningar och kalkyleringsprojekt. För tillfället jobbar han mycket med ProcessAnalyzer, ett verktyg för att följa flöden inom Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning, SFI och Arbetsmarknad.

Jacobs tid på Ensolution började när han under sina studier på Affärssystemsprogrammet vid Högskolan i Halmstad hade sin verksamhetsbelagda utbildning, VFU, på företaget. Efter det blev han anställd och har nu arbetat som konsult på Ensolution i 10 år, under vilken tid han har hunnit att genomföra de flesta av Ensolution olika projekt och erbjudanden.

Jacob har en bred erfarenhet hos Ensolution och hans främsta kompetensområde är kostnadsgenomlysningar och kalkyleringsprojekt, speciellt inom individ- och familjeomsorg. Det kan handla om Kostnad per brukare-projekt, men också processer kopplat till ledningssystem och flödesprojekt. För tillfället jobbar han mycket med ProcessAnalyzer, som är en fortsättning på ett EVA-projekt.

”ProcessAnalyzer är ett väldigt spännande projekt där vi har tittat på flöden genom verksamheten och nu kan följa det i, nästan, realtid. Vi kan följa en hur en individ tar sig från en insats till ett annan, hur lång tid det tar och på sikt kunna säga vilken väg som är bäst för olika målgrupper som finns i verksamheterna. Vi har nu senaste tiden jobbat en del med att se vad som kännetecknar individer som inte når upp till målet och vad för alternativa vägar som kan funka för just den målgruppen. Detta är något nytt som kan bli väldigt värdefullt framöver, så vi hoppas att fler väljer att hoppa på.”, berättar Jacob.

ProcessAnalyzer är både ett bra verktyg för att jobba förebyggande genom att visualisera de vägar man tar och utifrån data kunna se vad insatser får för effekt, men även för att hantera den enorma mängden data som kommunerna besitter, två behov som Jacob ser att många kommuner har.

Under sin tid på Ensolution har Jacob lärt sig vikten av att vara lyhörd gentemot kundens behov och vara flexibel för att anpassa Ensolution produkter utefter kommunens förutsättningar. Något som Jacob uppskattar särskilt är att starta upp nya projekt i en kommun, och i slutändan se att resultatet bidragit till att kunden fått nya insikter och material att jobba vidare med.

”Det är alltid kul att jobba med en kommun som till exempel inte har gjort KPB tidigare, där vi vid projektavslutet märker att vi faktiskt har fått dem att tänka på ett nytt sätt. Ofta vet kommunerna om sina kostnader, men vårt sätt att vrida och vända på det blir ofta en ögonöppnare för dem. De är ofta är mycket nöjda med det arbetet och har fått mycket att jobbare vidare med.”, säger Jacob.

En kommun han jobbat med mycket i flera olika projekt är Helsingborgs stad, en kommun med stort innovationsdriv. Här har han bland annat genomfört kostnadsgenomlysningar inom både Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen.

”Helsingborg är roliga att jobba med då de har en stor vilja att testa nya idéer och de ställer höga krav, vilket ständigt utmanar oss och våra leveranser.” säger Jacob.

Utöver alla spännande projekt är det som Jacob uppskattar allra mest med sin arbetsplats den gemenskapen och samarbetsvilja som finns mellan alla kollegor.

”Det roligaste med att arbeta på Ensolution är alla roliga kollegor. Alla är hjälpsamma och givmilda med sin kunskap, man kan alltid räkna med att få hjälp av varandra vid tuffare projekt. Det är även kul att få bra feedback från kommunerna efter de projekt man gjort, där vi märker att vi verkligen gjort nytta.”, avslutar Jacob.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.