Möt Frida Wennermark – specialist på ekonomistyrning

Vi fortsätter vår reportageserie där ni får möta våra medarbetare på Ensolution. Näst på tur är Frida Wennermark, en sifferorienterad specialist på ekonomistyrning. På Ensolution arbetar hon framför allt med vårt koncept Kostnad per brukare (KPB). 

Frida började som konsult på Ensolution för fem år sedan, närmast kom hon då från Österåkers kommun där hon i sju års tid arbetade som verksamhetscontroller på socialförvaltningen. Där ansvarade hon över arbetsuppgifter såsom bokslut, utredningar, redovisningsfrågor och andra sedervanliga controlleruppgifter. Innan jobbet som controller kom hon direkt från universitetet i Linköping där hon utbildade sig till civilekonom. I och med sin utbildning och tidigare erfarenhet som controller ligger hennes största kompetensområde inom ekonomistyrningsfrågor.

Fakta

Namn: Frida Wennermark.
Familj: Sambo och två söner på 6 och 9 år.
Intressen: Gillar att ha en fullspäckad kalender, umgås med familj och vänner samt spela padel. Är även fotbollstränare i den äldre sonens lag. 

På Ensolution arbetar Frida framför allt med KPB, en metod för att beräkna kommuners kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan kopplas till de individer som fått del av dem. I KPB-projekten jobbar hon främst med områdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Utöver KPB har Frida även utfört fördjupningsuppdrag inom ekonomistyrningsfrågor genom att vara löpande ekonomistöd, jobba med resursfördelningsmodeller och andra uppgifter kopplade till ekonomistyrning.

”Det känns så roligt att få vara en del av att hjälpa kommunerna att säkerställa att de faktiskt nyttjar deras resurser på bästa sätt för dess invånare”, säger Frida.

En kommun som Frida jobbat extra mycket med är Nora kommun. Arbetet med kommunen började med ett KPB-projekt som sedan mynnande ut i att hon var löpande ekonomistöd för dem under ett års tid. Parallellt med det utvecklade hon även deras uppföljningsprocesser, utförde genomlysningar och såg över ekonomistyrningen.

När ska man som kommun vända sig till Frida? Frida kan erbjuda ett stort stöd för de kommuner som befinner sig i en situation där de står inför utmaningar och ekonomin inte går ihop. Det kan till exempel handla om resursfördelningsmodeller eller ekonomistyrningsfrågor. Hennes styrka är att hon är dedikerad till varje kund hon arbetar med och gör sitt yttersta för att lära känna varje unik kommun och dess förutsättningar.

”Jag sätter mig noga in i varje kommun jag jobbar med för att förstå dem och deras verksamhet. Jag gillar att bli en i gänget och på så sätt få till en bra dialog. Jag är väldigt noggrann i mitt arbete och dedikerad till kunden.”, säger Frida.

Det är när hon är väl insatt i verksamheten som hon kan identifiera var potentialen för förbättring finns och vidta de åtgärder som behövs för att få effekt.

”Jag strävar efter att de projekt jag driver på Ensolution inte enbart ska bli en pappersprodukt som man inte jobbar vidare med utan att det ska leda till förändring. Det bästa som finns är när man har identifierat vad som avviker i en kommun och de tar till sig resultatet och sedan jobbar vidare med det. I nästa års uppföljning av KPB ser man att jobbet har gett effekt”, fortsätter Frida.

En av sakerna Frida uppskattar mest med att jobba på Ensolution är känslan av att faktiskt göra en skillnad i kommunerna och att få vara med och påverka en sådan viktig sektor som berör oss alla. De dagar Frida trivs som bäst med sitt jobb är när hon får komma ut och träffa kommunerna hon arbetar med, samtidigt som hon får se sig om i landet och upptäcka kommuner hon annars kanske inte besökt. Även Ensolutions företagskultur är något som Frida uppskattar.

”Att jobba hos en arbetsgivare som lyckas upprätthålla den härliga företagskulturen som vi har är det absolut bästa. Något som vi också fick bevis på i Great Place to Works undersökning där vi hamnade på femte plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser.”, avslutar Frida.

Missa inte att lyssna på när Frida presenterar årets KPB-resultat inom individ- och familjeomsorg på årets digitala KPB-konferens den 21 juni! Anmäl dig här: Årets digitala konferens för Kostnad per brukare

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.