Resursfördelning,
analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn

Kostnad Per Elev skapar förutsättningar för likvärdig utbildning