Kuben inom hemtjänst – Ett mobilt verktyg för behovsbedömning enligt IBIC

Har ni en resursfördelning inom hemtjänsten som bygger på individers behov? Den 9 december anordnar vi en digital informationsträff om Kuben – vårt mobila verktyg för behovsbedömning enligt IBIC. Ta del av utmaningar, diskussioner och goda exempel inom hemtjänsten som vi stött på i vårt arbete runt om i Sverige. 

Få svar på hur du kan resonera kring aktuella frågeställningar som:

  • Har vi systemstöd för att översätta individers behov till fördelning av resurser? Många verksamhetssystem på marknaden saknar idag en genomarbetad funktionalitet för att översätta IBIC till resurser, vilket gör det svårt att fördela resurserna på ett korrekt sätt.
  • Matchar våra beslut individers faktiska behov, dvs har vi rätt volym i besluten? Beslut som bygger på insatser och frekvens i form av schablontider genererar ofta en för hög konsumtion och gör det svårt att driva verksamheten på ett effektivt sätt.
  • Hur kan bedömningarna i hemtjänsten kompletteras med behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser?

Dessutom får du veta mer om Ensolutions kommande AI-modul i Kuben, vars syfte är att identifiera individer i olika riskgrupper och på så sätt sätta in ”rätt” insatser i ett tidigt skede.

Tid och plats

När: 9 december kl. 15.00
Tid: 45 min
Var: Digitalt via teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.