Säkerställ resursfördelningen inom funktionshinder

Utgå från brukarens behov, fördela resurser och följ upp över tid med hjälp av KUBEN