Krokoms kommun använder KPB för att kunna motivera och fatta tuffa beslut

Krokoms kommun började att arbeta med Kostnad Per Brukare (KPB) 2017, efter att man insett att kommunen stod inför jättestora ekonomiska utmaningar de närmaste tio åren.

Bland annat kunde man se en ökad andel äldre befolkning samt stora utmaningar med att fördela resurserna rätt i kommunen. Socialchef Anna Berkestedt Jonsson behövde underlag för att visa politikerna vilka delar av Socialförvaltningen som skulle behöva mer eller mindre pengar.

Arbetet med KPB har resulterat i ett fantastiskt utvecklings och förändringsarbete. Krokoms kommun använder idag underlaget för att kunna fatta och motivera de tuffa beslut som man står inför; exempelvis förändring av bemanning inom LSS-verksamheten samt stora omställningar inom hemtjänsten.

”Jag är stolt över att vi idag vet var vi skall förbättra kvaliteten. Dessutom har vi kommit i kontakt med kommuner som ligger tre-fem år före i sitt utvecklingsarbete, vilket vi haft stor nytta av”, menar Anna Berkestedt Jonsson, socialchef i Krokoms kommun

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.