KPB-yra i Stockholmsregionen

Vi konstaterar med stor glädje att kommunerna i och runt Stockholms län visar stort intresse för vårt projekt Kostnad Per Brukare (KPB)

Alltfler ser fördelarna med KPB och vad det kan ge i en tid där framtidens utmaningar kommer sätta hård press på verksamheterna inom socialtjänst, vård och omsorg – både avseende ekonomi och insatskvalitet.

SKL visar tydligt i sin rapportering att en åldrande befolkning tillsammans med andra stora utmaningar kommer ställa höga krav på kommunerna inom dessa områden. Vi på Ensolution kan bara hålla med. Färre ska leverera mer till fler med begränsade resurser. För att få ihop den ekvationen krävs flera saker, bland annat teknisk utveckling och nya arbetssätt. Vidare behövs verktygen för att följa upp, analysera och prognosticera verksamheterna ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv. Man behöver identifiera, prioritera och agera på åtgärder som främjar en hög kostnadseffektivitet med bibehållen insatskvalitet. Från högsta organisatoriska nivå ner på individnivå.

Det är här KPB kommer in. Med ett brukarfokus i grunden skapas fundamentet för en flerdimensionell analys där viktiga nyckeltal väljs ut och följs upp; där man kan identifiera och arbeta med kostnadsdrivare; där insats- och brukarmix analyseras; där tillförlitliga prognoser kan skapas; och där beslutsfattare får ett kvalitetssäkrat underlag för datadrivet strategiskt beslutsfattande.

I takt med att antalet KPB-kommuner i regionen växer ökar också möjligheten till relevanta jämförelser på samma grunder

Vi har i dagsläget ett 80-tal kommuner i vår databas, där en växande andel finns i Stockholmsregionen, och där vi med stor precision och validitet kan säga hur specifika kommuner ligger till i jämförelse med andra – exempelvis avseende kostnader inom äldreomsorgen; insatsmixen inom individ- och familjeomsorgen; eller volymer inom funktionsnedsättningsomsorgen.

Vi ser också att de olika nätverksträffar och sammankomster vi ordnar inom ramarna för KPB leder till stor konkret nytta för kommunerna – man gör nya bekantskaper och lär sig av varandras erfarenheter, utmaningar och angreppssätt.

De senaste kommunerna att ansluta till KPB i Stockholmsregionen är Ekerö, Botkyrka, Nykvarn, Flen och Järfälla. Och vi jobbar sedan tidigare med exempelvis Vallentuna, Nynäshamn, Haninge, Tyresö, Uppsala och Nyköping.

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Pontus Fryk
0707-81 73 46

Senaste nytt
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.