Välkommen till årets digitala konferens för Kostnad per brukare den 16e juni!

Efter förra årets lyckade konferens, där många uppskattade den tidiga jämförelsen, är det nu dags igen! Eventet riktar sig till både nya och befintliga kunder, med fokus på vad som driver kostnader inom era förvaltningar.

Fokus för konferensen är att visa på trender och goda exempel i kommunerna, som vi hoppas kommer inspirera och hjälpa er i era utmaningar. Under förmiddagen kommer vi att visa nya färska siffror från jämförelsen av Kostnad per brukare (KPB) inom omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Nytt för i år är att lyfta upp ett praktikfall, där Kungsbacka kommun kommer att berätta hur verksamheten för funktionsnedsättning har tagit sig igenom ett omfattande förändringsarbete. Målet har varit att anpassa verksamhetens resurser utefter brukarnas behov. Förvaltningen har gemensamt lyckats samla sig kring en övergripande plan med kvantitativa mål utifrån grundliga analyser av nettokostnadsavvikelsen och KPB. I årets KPB kan man tydligt se förändringarna mellan åren och vilket fint resultat som arbetet har genererat.

Livesändningen pågår mellan 09.00 – 12.00. Det går bra att delta under hela sändningen eller endast vid de hållpunkter som är aktuella för ditt specialområde. Konferensen är självklart kostnadsfri och öppen för alla.

Nedan följer hållpunkter för förmiddagen:

Tid och plats

När: 16 juni
Tid: kl. 09.00 – 12.00.
Delta vid alla områden eller bara det som tilltalar dig.
Var: Digitalt. Anslutningslänk »
Kostnadsfritt!

Anmäl dig längre ner på sidan! Är du redan anmäld behöver du inte anmäla dig igen.

Schema

Kl. 09.00 – 9.45
Individ- och familjeomsorg
Fredrik Markstedt

Kl. 09.45 – 10.30
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Andreas Johansson

Kl. 10.30 – 11.15
Kungsbacka kommun IF
Karin Martinsson

Kl. 11.15 – 12.00
Funktionsnedsättning LSS och SoL
Oskar Lannehjelm

Kl. 09.00 – 9.45
Individ- och familjeomsorg Fredrik Markstedt

Presentation av årets utfall för ett urval av kommuner inom IFO där vi bland annat fokuserar på den aktuella utvecklingen inom ekonomiskt bistånd i och med pandemin som präglade året. Vad har hänt med den totala kostnadsnivån? Ser vi några trender och förskjutningar sett till exempelvis ålder eller hushållstyp osv? Här berörs även vilka utmaningar som finns framåt men även exempel på åtgärder och aktiviteter som satts in på olika nivåer för att minska bidragsberoendet och stödja individen till egenförsörjning. Inom barn och ungdom fortsätter utvecklingen av antalet anmälningar samtidigt som utredningsvolymen inte ökat i samma takt. Vilka konsekvenser har vi sett utifrån det kopplat till kostnadsnivån i stort och behovet av insatser?

Kl. 09.45 – 10.30
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård – Andreas Johansson

Presentation av KPB-resultatet inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Vi jämför resultatet från föregående år och diskuterar hur resurserna ska räcka till i framtiden. Utfall 2020 är ett speciellt år som också påverkat äldreomsorgens innehåll samt kostnader och intäkter. Vad kan vi förvänta oss för kostnadsnivåer framöver? Flera kommuner visar på stora skillnader mellan åren. Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård fortsätter behoven att öka. Vad driver denna utveckling?

Kl. 10.30 – 11.15
Kungsbacka kommun IF – Karin Martinsson

Under de senaste åren har verksamheten inom funktionsnedsättning i Kungsbacka genomgått stora förändringar, där det största syftet var att säkerställa att alla individer i förvaltningen får rätt resurser utifrån individens behov. Förvaltningen har också kartlagt de administrativa delarna och myndighetsutövningen för att anpassa verksamheterna till dagens förutsättningar. För utfall 2019 hade förvaltningen en nettokostnadsavvikelse över 10%, vilket motsvarade ca 40 miljoner i överkostnader.

Kl. 11.15 – 12.00
Funktionsnedsättning LSS och SoL – Oskar Lannehjelm

Årets jämförelse samt utvecklingen av kostnader för insatser för ett urval av kommuner avseende SoL och LSS presenteras. Många kommuner brottas med höga och ökande kostnader inom LSS-verksamheten, samtidigt som andra lyckats bromsa kostnaderna för samma verksamheter. Går det att urskilja trender som förklarar skillnaden? Skapar en ofördelaktig mix mellan behov och insatser oönskade kostnader för kommunen? Fler och fler kommuner har lagt ut personlig assistans på entreprenad. Verkar det löna sig? Går det generellt att se skillnader i kostnadsnivå mellan kommuner kopplat till driftsform (internt och externt)?

Många kommuner har genomfört stödbehovsmätningar inom bostad med särskild service och daglig verksamhet och ser positiva effekter av detta. Vad kan vi lära av detta och vilka åtgärder verkar ge effekt på ekonomin?

Praktisk information

Anmäl er med formuläret nedan. Är du redan anmäld och har fått en bekräftelse behöver du ej anmäla dig igen. Därefter får ni en bekräftelse via mail. Ett par dagar innan den 16e juni skickar vi ut en anslutningslänk. Länken kommer även finnas tillgänglig på hemsidan. Vidarebefordra gärna informationen till fler personer i organisationen som ni tror skulle vara intresserade.

Under eventet kommer det att ges möjlighet att ställa frågor via chatten. Vissa frågor besvaras under eventet och andra skickas ut efteråt. Endast de kommuner som har ett färdigt och levererat resultat kommer att finnas med i jämförelsen. För de kommuner som har en senare leverans kommer en rapport att sammanställas i höst där jämförelsen blir komplett, vilket Ensolution kommer att meddela.

Höstens ordinarie konferens kommer ersättas av ett nytt och spännande upplägg, vilket vi skickar ut mer information kring inom kort.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.