KPB-konferensen blir digital. Väl mött via dator eller mobil den 21 oktober

Som så många andra möten, konferenser och utbildningstillfällen blir vår traditionella KPB-dag i år en digital konferens. På grund av detta kortar vi ned dagen, men bjuder ändå både på genomgång av utfall 2019, goda exempel på utvecklingsarbete från projekt runtom i landet samt en liten spaning framåt från oss på Ensolution!

Program för dagen

9.00     Vi hälsar välkomna och berättar om KPB-dagen

9.10     Resultat och trender för Kostnad Per Brukare utfall 2019
Ensolutions arbetande styrelseordförande och initiativtagare till KPB-konceptet Andreas Johansson delar med sig av analyser och jämförelser för alla de områden där KPB genomförts under året. Det blir fördjupad data för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättningsomsorg. Vissa delar av det som framkom vid KPB-dagen i juni presenteras med tillägg och fördjupning. Vidare gör Andreas en spaning på de viktigaste trenderna och vad som var på gång redan innan Covid-19 gjorde sitt intåg i kommunala verksamheter.

10.15     Kaffepaus

10.30     Stora kostnadsminskningar på kort tid: Så har Växjö kommun arbetat med KPB
Växjö kommun genomförde utifrån resultatet av KPB en rejäl förändringsresa inom arbetet med placeringar av barn och unga där man bland annat infört funktionen placeringscontroller. Mellan 2018 och 2019 minskade kostnaderna för placeringar med nästan 30 mkr. Hör mer om hur Växjö har arbetat och vilka framgångsfaktorer de har identifierat, som bidragit till den positiva kostnadsutvecklingen inom barn och unga! Förvaltningschef Per Sandberg berättar mer.

11.15     Vad kan EVA bidra med?  
               Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i nytt ljus
Kort genomgång av pågående utvecklingsprojekt med 6 kommuner (Uppsala, Östersund, Växjö, Kungsbacka, Helsingborg och Kristianstad). Hur kan vi jobba med flöden, genomströmning och analyser över tre år, för att se hur brukarna rör sig inom och mellan ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning SFI och arbetsmarknadsinsatser? Mattias Wald, konsult Ensolution.

11.30     Covid-19 och Äldreomsorgen. Vad har vi sett i projekt under våren 2020?
Några nedslag i verksamheter som tar upp intressanta lösningar på vårens utmaningar – som kan ge lärdomar för framtida organisering. Frida Wennermark, konsult Ensolution.

11.45     Uppföljning för framtiden
Karin Lundgren, VD på Ensolution sammanfattar dagen och de inspel som kommit in, samt ger en utblick och framtidsspaning för arbetet i efterdyningarna av Covid-19. Blir uppföljning av 2020 det viktigaste vi gjort hittills?

Anmäl er till marknad@ensolution.se

Vidarebefordra gärna inbjudan till kollegor i organisationen.

Välkommen med din anmälan!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.