KPB-konferens med jämförelser, framtidsspaning och praktikfall

Tack till er som var med och skapade en härlig energi på vår KPB-dag i Göteborg!

När representanter från över fyrtio kommuner samlas händer något speciellt. Alla tankeväckande presentationer och praktiska exempel skapar aha-upplevelser och nya tankar. Det är fantastiskt att se hur alla möten, samtal och tankar som flödar mellan deltagarna skapar inspiration. En del blir stärkta att fortsätta på inslagen väg, medan andra får uppslag till hur de ska göra för att komma tillrätta med olika sorters problem inom sin verksamhet.

På årets KPB-konferens berättade Anna Berkestedt Jonsson, Socialchef i Krokoms kommun, hur man med hjälp av KPB strategiskt arbetat för att komma till rätta med höga kostnader för funktionshinder och äldreomsorg. Parallellt berättade Carina Helgesson-Björk, Socialchef, och Susanna Olsen, verksamhetschef inom Individ- och familjeomsorg i Gislaveds kommun, hur de arbetar med strategier för kostnadseffektiv verksamhet inom individ- och familjeomsorg – från övergripande politisk nivå till det enskilda ärendet.

Vi fick också höra Rikard Stenvall från Ensolution föreläsa om hur man på ett framgångsrikt sätt leder förändringsprojekt. Genom att kartlägga, planera och genomföra aktiviteter och ha fokus på medarbetarna i förändringarna, får man i slutändan bättre nytta av sina projekt.

De årligen återkommande nationella jämförelserna av KPB-resultaten inom IFO/FN/ÄO visade på trender över tid inom de olika verksamhetsområdena. Utöver det fick vi höra Oscar Lannerhjelm från Ensolution berätta om hur myndighetsutövningen kan påverka kostnadsläget i verksamheten.

Lite extra energi gav Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier. Anders gjorde en spännande och rolig framtidsspaning kring revolutionerande teknik och annat som kommer att påverka den kommunala omsorgen. Han levererade många intressanta tankar om framtidens välfärd – möjligheter, utveckling och påverkan som vi står inför.

Det blev en fullspäckad inspirationsdag med många givande möten!
Tack till alla som var där!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.