Kostnader, volymer och kvalitetskrav förväntas öka, medan resurserna minskar. Hur löser man det?

Det ställs allt högre krav på planering och kontinuerliga genomlysningar av kostnader inom många av socialtjänstens verksamheter. Den åldrande befolkningen i kombination med allt mer servicekrävande brukare gör att resurserna inom äldreomsorgen kommer att behöva nyttjas på ett mer effektivt sätt i framtiden. Generellt sett kan vi se att många kommuner ökar sina kostnader inom äldreomsorgen vilket kommer kräva prioriteringar i verksamheterna.  

Frågan är då hur man kan planera för dessa framtida kostnadsökningar, ökade volymer och kvalitetskrav med minskade resurser? Med all sannolikhet kommer det framtida rekryteringsbehovet dessutom att bli en utmaning, och detta i ett läge då allt färre personer ska försörja fler. En början är att planera för hur man använder alla personella resurser effektivt.

Ta hjälp med genomlysning och planering

Bemanningsekonomi
Vi erbjuder genomlysning av er bemanningsplanering utifrån era förutsättningar. Alla verksamheter ser olika ut. Vi kartlägger era samlade resurser. Vi går igenom varje boendeenhets bemanning utifrån boendets fysiska förutsättningar, rätt till heltid, lagstiftning m.m.

Boendeplanering
Tillsammans med er kan vi genomlysa er boendestruktur utifrån ett bemanningsekonomiskt perspektiv. Vi kartlägger era boendeplatser i förhållande till behov samt erbjuder verksamhetsnära kunskap kring bemanningsekonomi vid om- eller nybyggnation äldreboende.

Boendesamordning
Genom en kartläggning kan vi optimera processen för en högre beläggningsgrad och ett större resursutnyttjande. Vi genomlyser er in- och utflyttningsprocess och undersöker möjliga förbättringar.

Kontakta Sara Libera för mer information
0709-17 07 38
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.