Kostnader och förväntningar på effektiviseringar i fokus på årets socialchefsdagar!

Så här timmarna efter att vi nu lämnat Umeå och socialchefsdagarna för i år, kan vi konstatera att det finns ett stort behov bland landets socialchefer, att hitta vägar framåt för att hantera förväntningarna på effektiviseringar både på kort och lång sikt.

Vi känner oss både stolta och hedrade över den efterfråga som vi upplevt kring det stöd och de tjänster som Ensolution erbjuder. Via våra befintliga uppdrag vet vi att de bidrar och ger svar på många frågor som uppstår då kostnadsreduceringar diskuteras.

Till exempel kan vi via Kostnad Per Brukare (KPB) svara på:

  • Har vi rimliga budgetförutsättningar?
  • Varför har vi den nettokostnadsavvikelse som vi har?
  • Vilka verksamheter och insatser kostar mer än vad man kan förvänta sig jämfört med andra liknande kommuner?
  • Kommer våra riktade åtgärder ge önskvärd effekt sett ur ett ekonomiskt perspektiv?

Maila om du har frågor som du vill få svar på!

Tack för fina dagar i Umeå!

 

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.