Kontoret i Halmstad växer (2+)

Halmstadkontoret välkomnar Åsa Carlsson och Marcus Landberg!

Marcus Landberg

Marcus tog över ansvaret för Ensolutions ekonomi den 1 oktober. Marcus är auktoriserad revisor från KPMG, som därefter varit affärscontroller på Halmstads Energi och Miljö. Hans breda erfarenhet inom revision och redovisning samt goda kunskaper om allt från grundläggande redovisning till mer kvalificerade arbetsuppgifter är betydelsefulla för Ensolution. Marcus kommer att vara delaktig i och ansvarig för alla delar som rör Ensolutions ekonomi, samt vidareutveckla en effektiv funktion.

– Som ny ekonom på Ensolution vill jag med hjälp av mina tidigare erfarenheter bidra till en utveckling av ekonomifunktionen, för att kunna stötta och utveckla verksamheten inför framtiden.

– Med Marcus flyttar Ensolution ekonomifunktionen från Stockholm till Halmstad. Vi välkomnar Marcus till Ensolution och ser fram emot att följa hur hans kompetens och erfarenheter kan bidra till Ensolutions utveckling.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

Åsa Carlsson

Åsa har en bred erfarenhet från både privat och kommunal sektor. Hon kommer från tjänster som controller inom Barn- och utbildningsförvaltningarna i Simrishamn samt senast i Falkenbergs kommun. Där var hon projektledare för förvaltningens översyn av resursfördelningsmodellen (för att säkerställa att resurserna användes och fördelades på bästa sätt). Åsa arbetade också med översyn av gymnasieskolans organisation i syfte att skapa bättre rutiner och flöden inom de administrativa delarna. Åsa har tidigare varit både delägare i ett marknads-/managementbolag samt arbetat som revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

– Ensolution är ett spännande och utvecklande företag där jag kan bidra med min kompetens och mina erfarenheter från privat och offentlig sektor. Jag är en driven person som vill hjälpa företag och organisationer att fatta kloka beslut, nå mål och resultat.

– Med Åsas breda erfarenheter från barn och utbildningsförvaltningar kommer hon tillsammans med oss att bidra med ytterligare utveckling av Ensolutions erbjudande inom utbildningssektorn. Vi ser ett växande behov från kommunerna kring arbetet med resursfördelningsmodeller och tydligare nyckeltal att jämföra sig med inom denna sektor. Med Åsa kommer konsultteamet att växa och vi kan erbjuda fler kunder våra tjänster.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

 

 

Senaste nytt
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.