Kom igång med jämställdhetsarbetet – ta chansen och bli en av pilotkommunerna!

Är ni en kommun som är intresserade av att utveckla ert jämställdhetsfrämjande arbete?

Nu erbjuder vi er som arbetar med Kostnad Per Brukare/Elev, eller vill starta ett sådant projekt, en spännande möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Vår ambition är att testa en modell för att formulera mätbara och konkreta jämställdhetsmål och kontinuerlig uppföljning av dessa. Några av de frågor vi vill besvara är sådana man möter inom så kallad Gender budgeting. Hur fördelas de offentliga resurserna mellan könen och i olika åldersgrupper? Hur motsvarar det kvinnors och mäns behov? Vilka blir effekterna och hur kan vi arbeta för att påverka situationen i rätt riktning?

Genom åren har vi arbetat med över 100 kommuner i fler än 1000 projekt där vi både samlat på oss erfarenheter och utvecklat verktyg som gör att vi kan ha ett systematiskt angreppssätt, bygga jämställdhetsprojektet på en faktabaserad grund samt göra djupgående analyser.

Projektet förväntas löpa under hösten/vintern 2017/2018.

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Frida Bjärnlind
0709-17 30 15
frida.bjarnlind@ensolution.se

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.