Karin Lundgren gästföreläser på Högskolan i Halmstad, samt deltar på Arena Affärssystem

Ensolutions VD, Karin Lundgren, är inbjuden att gästföreläsa för studenterna på affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad den 21 mars 2018

Kursen heter ”Människan och perspektiv på förändring” och syftet med föreläsningen är att berätta om Ensolutions resa som tillväxtföretag, samt den flexibilitet och förändringsmognad som varit som både varit nödvändig och en starkt bidragande orsak till Ensolutions stabila tillväxt. Karin kommer att berätta om strategiska förändringar som genomförts för att skapa den stabila grund som företaget nu står på.

Ensolution medverkar även på ”Arena Affärssystem” den 20 mars, ett event där högskolestudenterna på affärssystemprogrammet får möjlighet att presentera sig för näringslivet. Studenterna som går sista året presenterar sina uppdrag och projekt, som de genomfört i olika organisationer och företag. Presentationerna sker i form av korta filmer och pitchar från studenterna.

Ensolution är en stolt samarbetspartner till Högskolan i Halmstad i detta event.

 

 

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.