Välkommen på informationsträff om hälso- och sjukvård!

Den 20 maj kl. 15.00 eller den 26 maj kl. 8.15 anordnar vi informationsträff kring HSL – en metod för genomlysning och kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården. Vi ger vi en kort introduktion och bakgrund till metoden bakom HSL. Vi kommer även att diskutera våra resultat och erfarenheter samt ge exempel på analyser från projektet.

Tid och plats

När: 20 maj kl 15 eller 26 maj kl 8.15
Tid: 45 minuter
Var: Digitalt. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.
Kostnadsfritt!

Anmäl dig längre ner på sidan!

HEMSJUKVÅRDEN I SPÅREN AV COVID-19

Sällan har väl något satt ljuset på sjukvård och äldreomsorg som den pandemi vi fortfarande befinner oss mitt i. Frågorna om hur vården av våra äldre har fungerat är många, men svaren desto färre. Efter Corona kommer säkerligen kraven på utvärdering och utveckling att öka, men vad vet vi om läget idag?

Den kommunala hälso- och sjukvården är ett område som trots omfattande personalresurser och kostnader är eftersatt när det gäller uppföljning. Ensolution uppfattar att många kommuner har behov av att kunna göra bättre analyser och ta tillvara på utveckling av den egna verksamheten och bättre underlag för dialog med andra vårdgivare inom regionernas verksamhet. Ensolution har en tydlig och beprövad metod för kartläggning och genomlysning av den kommunala hälso- och sjukvården. Vi kallar det för HSL-projekt.

 

METODER FÖR BEHOVSBEDÖMNING

Den metod som Ensolution utvecklat bygger på att man genom behovsbedömningar av kommunens patienter får fram relevant grunddata för uppföljning och jämförelser. För att samla in dessa bedömningar används Ensolutions egna verktyg KUBEN, som är ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar. Det lättanvända KUBEN utgår från patienternas behov och ger möjlighet att följa patienten över tid, samtidigt som verktyget ger en rättssäker och objektiv bedömning. Data kombineras sedan med ekonomiutdrag och arbetad tid för att ge en heltäckande genomlysning av verksamhetens förutsättningar, resurser och behov. Metoden har tagits emot väl av alla kunder och cirka 20 kommuner, däribland Göteborgs stad, har genomfört mätningar. Det ger också ett stort jämförelsematerial att ta del av. Det är såklart väldigt spännande, och vi vill nu presentera metoden för fler kommuner.

 

VAD KAN HSL-PROJEKT GÖRA FÖR DIN KOMMUN?

Under ett kortare webinar berättar vi om våra resultat och erfarenheter, samt ger exempel på analyser från projektet. Numera är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet av vården där kommunerna utför allt mer avancerad hemsjukvård. Underlaget kan användas i en faktabaserad dialog med regionen. Övriga analyser kan ge svar på spridningen av kostnaden per patient och per invånare, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient och mycket, mycket mer!

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.