Huvudmannens processkvalitet – styrning och ledning i en resurseffektiv utbildningsverksamhet – Webinar om utbildningssektorn

Nu är det dags för nästa avsnitt i vår webinarserie inom utbildningssektorn. Serien som beskriver hur vårt arbete kan ge en heltäckande och länkad process – från analys till verksamhetsutveckling, med målgrupper från förskola till vuxenutbildning. Denna gång blir det särskilt fokus på hur huvudmannen kan ge rätt förutsättningar genom styrning och ledning.

Tid och plats

När: 22 september
Tid: Kl. 11.00-12.00
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken efter att du anmält dig.

Ensolution har under flera år arbetat med projekt kring resursfördelning inom utbildningssektorn. Under detta webinar kommer vi att beskriva vilka andra delar vi arbetar med. Ni kommer att få möta vår nya kollega Hans Dahlqvist som kommer att beskriva hur vi tänker oss att utveckla vårt processtöd och vår rådgivning inom ledarskap och organisation.

Hans kommer att ge sin syn på vilka processer som är centrala i en resurseffektiv utbildningsverksamhet. Dessutom kommer vi att blicka framåt kring både gamla och nya behov av utveckling inom utbildning.

Ensolution genomför flera projekt inom utbildningssektorn med fokus på att använda resurser effektivt. Denna ambition kan innehålla flera olika ingångar beroende på respektive kommuns specifika behov. Vi har fortsatt utveckla vår modell och vårt erbjudande för att på olika stötta en kommuns arbete för att fungera mer resurseffektivt och med högre kvalitet. I vårt kommande webinar kommer vi presentera vårt erbjudande utifrån dessa perspektiv men med styrning och ledning i fokus.

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.