Hur kan kommuner planera för framtiden när det är svårt att veta vad som händer i närtid?

Ensolution bevakar utvecklingen kring Covid -19 och vilka konsekvenser det kan komma att få för socialtjänsten i Sverige

Regeringen har beslutat att tillföra resurser till kommuner och regioner med 22 miljarder. Varje kommun kommer att behöva göra prioriteringar för hur dessa medel ska användas. Vård och omsorg kommer få ökade kostnader till följd av personalbemanning, sjukfrånvaro, introduktion av ny personal, inköp av sjukvårdsmaterial m.m. För kommuner är det nu viktigt att flagga de ökade kostnaderna i bokföringen.

Med hjälp av Kostnad Per Brukare och RS har vi på Ensolution också möjlighet att följa extrakostnaderna och dess påverkan på t.ex. konsumtionen av serviceinsatser inom hemtjänsten.

Det är svårt att planera för framtiden när man inte vet vad som händer i närtid, men vi agerar gärna bollplank om ni vill ha någon att diskutera era frågeställningar med.

Skicka din e-post så kontaktar vi er

 

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.