Hur fungerar styrningen av måltidsverksamhet för skola och omsorg? – Webinar om resurseffektiv måltidsverksamhet

Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Måltider är en del av allas vardag och speglar vår identitet, skapar sociala sammanhang och ökar livskvaliteten. Det är därför viktigt att måltidsverksamheten håller en hög kvalitet samtidigt som ekonomiska förutsättningar försämras. Vi på Ensolution har genom uppdrag i kommuner uppmärksammat att det finns flera delar som det kan kräva en översyn när det gäller den kommunala måltidsverksamheten.

Oftast agerar och samarbetar måltidsverksamheten i en organisation med flera intressenter. Om dessa intressenter saknar samsyn kring styrningen, i termer av målsättning, resursfördelning och uppföljning uppstår både kortsiktiga och långsiktiga bekymmer.

I ett ekonomiskt kärvare läge riskerar problemen att förstärkas ytterligare. Ni är därför välkomna på detta webinar med oss på Ensolution, där ni får möjlighet lyssna på våra tankar kring utmaningar, behov och på vilket sätt vi har möjlighet att stötta kommuner i arbetet.

Tid och plats

När: 20 oktober
Tid: Kl. 10.00-10.30
Var: Digitalt via teams. Vi skickar länken efter att du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.