Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning?

Hur har resurserna använts och hur väl stämmer de överens med planerad resursfördelning, samt de mål som satts upp för verksamheten? Har kommunen en plan för kontinuerlig uppföljning? Sker uppföljningen tillräckligt kontinuerligt och kvalitetssäkrat?

Josefine berättar
I filmen nedan berättar Josefine Freij hur Ensolution kan vara ett stöd i arbetet med Resursfördelning, Bedömning av särskilt stöd, Bidrag till privata aktörer, Uppföljning av resursfördelning samt Prognoser och planer.

Saknar din kommun stöd och verktyg för att komma vidare?

Boka tid för samtal om hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om Ensolutions stöd och verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar för utbildning.

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.