Horisontell uppföljning – EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsinsatser

Den 9 december anordnar vi en digital informationsträff om EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsinsatser.

Att långsiktigt minska det ekonomiska biståndet är en komplex uppgift för kommunen. För att lyckas krävs en samlad helhetsbild över flöden och kostnader inom kommunens olika verksamheter. Hur ser det ut i din kommun? Hur kan ni använda den samlade datan för att se kombinationer och flöden som underlag för framtida beslut?

På detta webinar kommer vi att presentera vad EVA är och hur denna nulägesanalys med flöden och resurser kan jämföras med andra kommuner, vad projektet ger för resultat samt hur ett projekt genomförs. 

Tid och plats

När: 9 december kl. 13.00
Tid: 45 min
Var: Digitalt via teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Vad är EVA?

Flera kommuner har behov av gemensamma analyser över tid och förbättringsmöjligheter inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. EVA kan ge er kommun ett faktabaserat underlag för att kunna fatta strategiska beslut om vägval och insatskombinationer för era invånare.

Övergripande mål för projektet är att:

  • Ge kommunen en samlad helhetsanalys över kostnader och flöden i tre nyckelverksamheter – ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser
  • Följa urval av målgrupper över tid – vad lyckas? Vad lyckas inte?
  • Jämförelse med andra kommuner med relevanta jämförelsemått.
  • Skapa faktabaserade underlag utifrån nuläget inför framtida strategiska beslut.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kommunens flöde och skapa förutsättningar att öka effektiviteten i kommunens insatser och erbjudande.

Ta chansen och ta del av vad ett EVA projekt innebär samt utmaningar och goda exempel som vi stött på i vårt arbete runt om i Sverige.

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.