Har ni kvalitetssäkrat er process för integration och etablering av nyanlända?

  • Hur sker samordning med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, SFI-anordnare, civilsamhället och det lokala näringslivet?
  • På vilket sätt arbetar ni för att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända, hitta fler vägar till arbete och meningsfull sysselsättning?
  • Har ni en tydlig resursfördelningsmodell för att fördela ersättningarna från Migrationsverket i er kommun?
  • Ensolution hjälper er att kartlägga och kvalitetssäkra er integrationsprocess för nyanlända, fördela resurserna internt samt prognostisera för framtiden!

Stora utmaningar som kräver samverkan

De senaste fem åren har 371 000 människor sökt asyl i Sverige, varav drygt 52 000 ensamkommande barn. När antalet asylsökande var som högst under, november 2015, kom mer än 10 000 personer i veckan för att söka asyl i Sverige. Sverige har aldrig tidigare tagit emot ett så stort antal människor under så kort tid. Att antalet asylsökande nu minskat innebär inte att utmaningen för mottagandet av nyanlända är över – många har fått eller väntas få uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige på ett bra sätt.

Ett bra mottagande kräver samverkan mellan flera olika aktörer så som kommuner, det lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället.

Samtidigt finns det ett stort behov av att fördela resurser inom kommunen på ett effektivt sätt. Ersättningar från Migrationsverket ska fördelas tillbaka till de verksamheter som uppburit kostnader. En tydlig och effektiv resursfördelningsmodell är ett viktigt verktyg i det arbetet. Likaså möjligheten att genom prognoser kunna fatta viktiga strategiska beslut, genomföra analyser inför framtiden, oavsett om det gäller boendesituation, arbetsmarknad, verksamhetsövergripande samverkan eller andra former av anpassningar.

Ensolution kan hjälper er!
Vi har utfört många projekt där vi har stöttat kommuner i de utmaningar som följt de senaste årens stora flyktingmottagandet.

Vi kan bland annat bistå med:

  • Processkartläggningar – exempelvis av integrations/etableringsprocessen
  • Prognoser – hur många asylsökande kan vi komma att vänta i vår kommun framöver?
  • Resursfördelningsmodeller – hur fördelas ersättningarna från Migrationsverket?
  • Boendeanalyser – analys av behov, boendeform och kostnad

 

Framgångsrikt flyktingmottagande

För mer information kontakta:

Christoffer Essman på 0709 17 70 44
christoffer.essman@ensolution.se

Pontus Fryk på 0707-81 73 46
pontus.fryk@ensolution.se

 

Boka möte

Senaste nytt
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.