Har ni en välfungerande hemtjänst som är redo att möta kommande utmaningar?

Det kommer ökade krav om kontinuitet och fast omsorgskontakt i kombination med omställningen till nära vård. En åldrande befolkning genererar fler brukare samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera personal. Utöver dessa utmaningar kommer budgetansvaret och en resursfördelningsmodell som inte alltid är flexibel eller som samspelar med det varierande behovet. Detta vill vi från Ensolution ändra på.

Den 28 oktober är ni välkomna på en digital informationsträff för att lyssna på när vi pratar om resursfördelning och planering inom hemtjänst. Ta del av utmaningar, diskussioner och goda exempel inom hemtjänsten som vi stött på i vårt arbete runt om i Sverige.

Tid och plats

När: 28 oktober
Tid: Kl. 10:00 – 10.45
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken till dig efter du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Många verksamhetssystem på marknaden saknar idag en genomarbetad funktionalitet för att översätta IBIC till resurser, vilket gör det svårt att fördela resurserna på ett korrekt sätt. Risken är att det blir kostnadsdrivande och mindre behovsstyrt. Beslut som bygger på insatser och frekvens i form av schablontider genererar ofta en för hög konsumtion och gör det svårt att driva verksamheten på ett effektivt sätt.

  • Hur kan ert resursfördelningssystem överbrygga eventuella glapp mellan resursfördelningen och det som planeras ut?
  • Matchar era beslut individernas faktiska behov, dvs har vi rätt volym i besluten?
  • Tillhör er kommun de som resursfördelar med beviljad tid eller anslag? Finns det fördelar med att gå över till en nivåersättning?
  • Hur kan vi förbättra effektiviteten i hemtjänsten? Analysera flödet från beslut, planerad och utförd insats i planeringssystemet på ett enkelt sätt.

Anmäl dig här!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.